İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız - Grand Halı

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • GRAND HALI,  tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir. 
 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilmekte ve/veya kabul edilebilir seviyeye getirilmektedir.
 • GRAND HALI olarak tüm çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği el kitabı ve ilgili dokümanları, uygulamaları, hedefleri ve politikası hakkında bilgilendirilmektedir.
 • Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır.
 • Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla olaylar ve kazalar ile ilgili gerçekçi raporlar verilip, bunlardan ders çıkarılması sağlanmaktadır.
 • Sağlık ve emniyet konularının iyileştirilmesine katkıda bulunan çalışanlar ödüllendirilmektedir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ülkemizde yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara ve uygunluk yükümlülüklerine uygun hareket edilmektedir.
 • İşverenler ve üçüncü taraflardan gelecek İş Sağlığı ve Güvenliği  taleplerine uyulmaktadır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları sürekli ve düzenli olarak gözden geçirilip, geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm çalışma bölgelerindeki görevli yöneticilerimiz, bu politikaların kendi birimlerinde uygulanmasını sağlamak, operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
Yukarıya Dön
Gece / Gündüz Modu