Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası - Grand Halı

Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

AMAÇ

 

Firmamız iş etiği konusunda gösterdiği hassasiyetinin bir göstergesi olarak Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını hayata geçirmiştir.

Firmamız bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

KAPSAM

 

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;

GRAND Halı Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu da dâhil olmak üzere tüm şirket çalışanlarını, mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dâhil olmak üzere şirketimiz adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsar.

SORUMLULAR

 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’ nun yetki, görev ve sorumluluğundadır.

Ayrıca, tüm Grand Halı çalışanları;

 • Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
 • Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
 • İlgili yasal düzenlemelere ve Grand Halı firmasının uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
 • Politika’ ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda üst yönetime bildirmek ile sorumludur.

UYGULAMA ESASLARI

Rüşvet Ve Yolsuzluk

 • Yolsuzluk, faaliyet gösterdiğimiz her alanda ceza gerektiren bir suçtur.

Rüşvet; doğrudan ve dolaylı olarak kişisel avantaj sağlamak, vaat etmek, yetki vermek, istemek vb. şeklinde ortaya çıkabilir. Her türden Rüşvet ve Yolsuzluk, ister doğrudan ister başka bir taraf vasıtasıyla dolaylı olarak gerçekleştirilsin, kesinlikle yasaktır.

Hediye

 • Hediye ve Ağırlama daima orantılı ve makul olmalıdır. Hediye ve Ağırlama, meşru bir amaç için olmalı ve herhangi bir çıkar çatışması veya bu yönde bir algı yaratmamalıdır. Aşırılıktan ve müsriflikten daima kaçınılmalıdır.

Kolaylaştırma Ödemeleri

 • Kamu Kurumları ile rutin bir işlemi ya da bir süreci (izin, ruhsat almak, ihale işlemleri vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırıcı ödemelere izin verilmez.

Bağışlar

 • Grand Halı çalışanları, yaptıkları yardımların iyi niyetli/gerçek hayır kurumlarına yapıldığından ve rüşveti gizlemek için kullanılmadığından emin olmalıdırlar.
 • Tüm yardım amaçlı bağış ve sosyal sorumluluk harcamaları, Yönetim Kurulu’nun yazılı onayını gerektirir.

Kayıtların Tutulması

 • Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, diğer hizmet sağlayıcıları vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, şeffaf, kesin, adil ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayıt altında tutulur ve muhafaza edilir.
 • Kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemleri kurulmuştur.
 • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmamasına, özen gösterilir.

Temsil ve Ağırlama

 • Grand Halı; ticari ilişkilerini geliştirmek, ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için temsil ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirebilir. (Konaklama, yemek daveti vb.)
 • Etkinlik faaliyetleri makul ölçüde olmalıdır. Aynı zamanda temsil ve ağırlamanın, temel ve önemli bir kararı alma süreci öncesinde olmamasına özen gösteririz.

Eğitim ve İletişim

 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız, Grand Halı çalışanlarına duyurulmuştur ve kurumun web sitesi aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır.
 • Çalışanlarımızın rüşvet ve yolsuzluk karşıtlığı konusunda bilinçlendirilmesi adına eğitimler düzenlenir.

İhlallerin Bildirimi

 • Grand Halı çalışanları, ihlalleri iç raporlama kanalları (Şikâyet Kutuları, Disiplin Kurulu vb. ) ile bildirebilirler. Uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
Yukarıya Dön
Gece / Gündüz Modu