Bilgi Güvenliği Politikamız - Grand Halı

Bilgi Güvenliği Politikamız

 • Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirliklerinin ve BGYS’ nin  sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği kapsamındaki çalışmalarda ihtiyaç duyulan tüm kaynakları temin etmek,
 • Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı  sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi  uygulamak,
 • Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek,
 • Müşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet  alma ve verme süreçlerinde Bilgi Güvenliği  yükümlülüklerini dikkate alarak iş yapmak.
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
 • Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet Her Adımınızda Konfor Grand Carpet 
Yukarıya Dön
Gece / Gündüz Modu