Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirliklerinin ve BGYS’ nin  sürdürülebilirliğini sağlamak,

Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,

Bilgi Güvenliği kapsamındaki çalışmalarda ihtiyaç duyulan tüm kaynakları temin etmek,

Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı  sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi  uygulamak,

Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek,

Müşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet  alma ve verme süreçlerinde Bilgi Güvenliği  yükümlülüklerini dikkate alarak iş yapmak.