Our Environmental Policy

Our Environmental Policy

Yürürlükte olan tüm mevzuatların güncel halini takip etmek ve sorumluluklarımızı yerine getirmek,

Çevre yönetim sistemini kurarak faaliyetimiz esnasında bütün hassasiyetimizle tüm gerekliliklerini yerine getirmek,

Çevresel Eğitimler düzenleyerek bütün çalışanlarımızın çevreye duyarlı olmasını sağlamak,

Faaliyetlerimiz esnasında ilişkide bulunduğumuz tüm şirketleri çevresel konularda bilinçlendirmek,

Faaliyetlerimiz esnasında veya yeni yatırımlarımızda teknoloji seçimi esnasında enerji tasarrufunu göz önünde bulundurarak doğal kaynakların israfının önlenmesini ve daha az atık çıkmasını sağlamak,

Faaliyetlerimiz esnasında sağlamaya çalıştığımız atık minimizasyonuna rağmen oluşan atıkları geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak. Geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların ise çevreye zarar vermeyecek şekilde Lisanslı Bertaraf tesisleri aracılığıyla bertarafını sağlamak,

Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek, biyolojik çeşitliliği gözetmek ve korumak,

Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam ettirmek.